Pemantauan Pengendali Makanan di USM

Aktiviti pemantauan pengendali makanan di seluruh Kampus Induk bagi memastikan kebersihan makanan serta kesejahteraan para warga USM.
#staysafe
#healthyfood

mkn1mkn2mkn3mkn4