Bengkel Hala Tuju Pusat Sejahtera 2022

Pada 22 & 23 Jan 2022,
Pusat Sejahtera telah mengadakan Bengkel Hala Tuju 2022 yang di sertai oleh semua Ketua - ketua Unit dan AJK dalam jabatan.
Objektif Bengkel adalah untuk menjana idea-idea baru dan memperkasakan strategik- strategik baru bagi menjayakan sasaran pada tahun 2022.
Aktiviti brainstorm, perbincangan dan pembentangan berjalan dengan jayanya.
Secara keseluruhan, Bengkel Hala Tuju Pusat Sejahtera 2022 telah mencapai matlamat dan diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaiknya.