Medial Surveillance

Medical Surveilence (Proses Perkhidmatan Pemeriksaan Kesihatan)

Definisi:

Staf/ Pelajar yang terdedah kepada Bahan Kimia dalam Jadual 2 (Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan) dan yang terdedah kepada sinaran yang dirujuk oleh Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (UKKP).

1. Kelayakan:

  • Staf Tetap.
  • Staf Kontrak.
  • Staf Sambilan atau Sementara (mengikut surat tawaran)

2. Dokumen yang diperlukan:

  • Kad Staf/ Kad Matrik Pelajar (atau)
  • Kad Pengenalan (atau)
  • Surat tawaran kerja untuk mengesahkan kelayakan mendapatkan rawatan.
  • Surat arahan dari UKKP untuk melakukan Pemeriksaan Kesihatan Surveilan
  • Borang Program Surveilans Perubatan Pekerjaan, Rekod Kesihatan Pekerja.
  • Buku Rekod Perubatan (Seksyen A) Borang-Borang Pemeriksaan keatas Pekerja (Sinaran).

med survey