Pusat Sejahtera (Kesihatan & Pergigian)  | Universiti Sains Malaysia |

Medial Surveillance

Medical Surveilence (Proses Perkhidmatan Pemeriksaan Kesihatan)

Definisi:

Staf/ Pelajar yang terdedah kepada Bahan Kimia dalam Jadual 2 (Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan) dan yang terdedah kepada sinaran yang dirujuk oleh Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (UKKP).

1. Kelayakan:

  • Staf Tetap.
  • Staf Kontrak.
  • Staf Sambilan atau Sementara (mengikut surat tawaran)

2. Dokumen yang diperlukan:

  • Kad Staf/ Kad Matrik Pelajar (atau)
  • Kad Pengenalan (atau)
  • Surat tawaran kerja untuk mengesahkan kelayakan mendapatkan rawatan.
  • Surat arahan dari UKKP untuk melakukan Pemeriksaan Kesihatan Surveilan
  • Borang Program Surveilans Perubatan Pekerjaan, Rekod Kesihatan Pekerja.
  • Buku Rekod Perubatan (Seksyen A) Borang-Borang Pemeriksaan keatas Pekerja (Sinaran).

med survey

  • Hits: 1481

Pusat Sejahtera (Kesihatan & Pergigian)
11800 Universiti Sains Malaysia
Pulau Pinang, Malaysia

xemel dir_pk[@]usm.my
xfax : +604 - 653 4942
xtel : +604 - 653 3888 ext: 4937 / 4938

All Rights Reserved © 2022.
Website by : Unit Web & Multimedia Kreatif | P.P.Komunikasi & Teknologi - USM |