Pusat Sejahtera (Kesihatan & Pergigian)  | Universiti Sains Malaysia |

Unit Perubatan

Unit Perubatan

Unit Perubatan 2021

PERKHIDMATAN PESAKIT LUAR DAN KECEMASAN

PANDUAN PESAKIT DAN KLIEN

Pendahuluan:

Unit Perubatan di Pusat Sejahtera menyediakan perkhidmatan Kesihatan Umum kepada warga kampus induk Universiti Sains Malaysia, di terajui oleh 8 Pegawai Perubatan (Termasuk Pengarah), 1 PenyeJia Jururawat, 4 Ketua Jururawat, 20 Jururawat Terlatih, 2 Jururawat Masyarakat, 1 Penolong Pegawai Perubatan Kanan, 5 Penolong Pegawai Perubatan, 4 Pembantu Perawatan Kesihatan, 2 Jurupulih Perubatan, 2 Pernandu Ambulan dan 1 Penolong Pegawai Tadbir.

Waktu Perkhidmatan:

Hari bekerja:   Isnin hingga Jumaat : 8.00am hingga 5.00pm

Waktu Rehat : Isnin hingga Khamis:  1.00pm - 2.00pm

     : Jumaat:                        12.10pm - 2.45pm

Selepas waktu pejabat: 5.00pm - 7.00pm (untuk pelajar sahaja)

Jenis perkhidmatan yang disediakan:

 • Perkhidmatan Kawalan Penyakit Berjangkit
 • Pemeriksaan perubatan dan rawatan pesakit luar
 • Rawatan Iuka-Iuka dan "wound management"
 • Pemeriksaan dan rawatan susulan penyakit kronik
 • Pemeriksaan Kesihatan (Medical check-up)
 • Pesampelan Klinikal (darah, urin dan najis)
 • Perkhidmatan Radiologi (Imbasan X-Ray)
 • Fisioterapi perubatan dan pemulihan
 • Klinik Pengurusan Obesiti
 • Klinik Berhenti Merokok
 • Pengdispensan Ubat-ubatan Klinik Panel
 • Rawatan Kecederaan dan Kecemasan
 • Perkhidmatan Ambulan

Kelayakan untuk mendapat rawatan:

1.1 Kategori staf

 • Staf Tetap & Tangunggan yang layak (isteri/suami dan anak-anak di bawah 18 tahun

     atau 21 tahun sekiranya masih belajar di İPT dengan kelulusan)

 • Staf Kontrak & Tangunggan yang layak (seperti kelulusan BSM USM)
 • Staf Sambilan (mengikut surat tawaran)
 • Staf Sementara (mengikut surat tawaran)
 • Pesara wajib & Tangunggan yang layak (suami atau isteri sahaja)
 • Pesara (KWSP) untuk diri sendiri sahaja
 • Pesara pilihan untuk diri sendiri sahaja
 • Staf Projek (mengikut surat tawaran)
 • Staf Kunjungan (mengikut surat tawaran)

1.2. Kategori Pelajar

 • Pelajar sepenuh masa warganegara (ljazah, Sarjana, Doktor Falsafah)
 • Pelajar sepenuh masa bukan warganegara dengan kadar caj yang ditetapkan
 • Tangunggan pelajar dengan kadar caj yang ditetapkan
 • Pelajar Jarak Jauh hanya layak untuk mendapat rawatan semasa khusus intensif sahaja

 (tidak layak untuk rawatan penyakit kronik)

 • Pelajar tanpa ljazah sepenuh masa layak mendapat rawatan mengikut tempoh sah.

1.3 Dokumen yang diperlukan

 • Kad staf/ Kad Matrik Pelajar (atau)
 • Kad pengenalan (atau)
 • Kad rawatan dalam tempoh sah (atau)
 • Surat tawaran kerja untuk mengesahkan kelayakan mendapatkan rawatan
 • Buku temujanji bagi kes-kes rawaan ulangan penyakit kronik

 

Unit Perubatan 1

Unit Perubatan 2

 

 

 • Hits: 4261

Pusat Sejahtera (Kesihatan & Pergigian)
11800 Universiti Sains Malaysia
Pulau Pinang, Malaysia

xemel dir_pk[@]usm.my
xfax : +604 - 653 4942
xtel : +604 - 653 3888 ext: 4937 / 4938

All Rights Reserved © 2022.
Website by : Unit Web & Multimedia Kreatif | P.P.Komunikasi & Teknologi - USM |