Unit Pentadbiran

Pentadbiran

Objektif

  • Memastikan agar penyaluran peruntukan belanja mengurus bagi tahun semasa dibelanjakan sebanyak 50% pada pertengahan tahun dan 100% sehingga akhir tahun semasa.
  • Memastikan aduan berasas dapat diselesaikan dalam tempoh 5 hari bekerja.
  • Meastikan pemantauan penyelenggaraan bangunan (kebersihan pejabat) dijalankan dua kali sehari oleh pihak kontraktor.
  • Penyelenggaraan dan pembaikan peralatan serta kemudahan pejabat atas aduan berasas di ambil dalam tempoh 5 hari bekerja.
  • Memproses tuntutan wang panjar bagi peruntukan kesihatan dan pergigian dalam tempoh dua hari bekerja bergantung kepada baki wang tunai yang ada