Pusat Sejahtera (Kesihatan & Pergigian)  | Universiti Sains Malaysia |

Pemeriksaan Perubatan

Proses Perkhidmatan Pemeriksaan Kesihatan (Medical Check-up)

Pengenalan:

Perkhidmatan Pemeriksaan Kesihatan (Medical check-up) dilakukan bagi memenuhi tuntutan proses Penerimaan Tawaran Bekerja pelbagai sektor, Pendaftaran ke Pusat-pusat Pengajian Tinggi dan Kolej, Sekolah Berasrama Penuh, Pembaharuan Visa Pelajar Antarabangsa, Kemasukan dan Pertauliahan Badan Beruniform seperti PALAPIS/ SUKSIS dan Pemeriksaan Pra-penyertaan untuk acara Sukan Universiti dan program pertukaran pelajar antarabangsa.

 • Kelayakan Untuk Melakukan Pemeriksaan Perubatan (Medical Check-Up)
 • Staf yang ditawarkan bekerja di USM samada tetap atau kontrak
 • Staf USM yang ditawarkan menyambung pengajian di USM atau IPT yang lain
 • Tangunggan staf yang layak, untuk ke sekolah asrama penuh atau pengajian di IPT
 • Semua pelajar yang ditawar belajar di USM dari semua peringkat
 • Dokumen yang diperlukan
 • Kad staf/ Kad Metrik Pelajar (atau)
 • Kad Pengenalan atau sijil lahir bagi bayi dan kanak-kanak
 • Surat tawaran kerja/ surat tawaran belajar di USM, yang dikeluarkan oleh Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM) atau Unit Kemasukan (Jabatan Canselori)
 • Surat tawaran belajar dari Universiti Sains Malaysia atau IPT yang lain.
 • Borang/ Buku Pemeriksaan Perubatan (Medical check-up).
 • Gambar saiz passport – Jika perlu.

Medical_Check_Up

 • Hits: 3951

Pusat Sejahtera (Kesihatan & Pergigian)
11800 Universiti Sains Malaysia
Pulau Pinang, Malaysia

xemel dir_pk[@]usm.my
xfax : +604 - 653 4942
xtel : +604 - 653 3888 ext: 4937 / 4938

All Rights Reserved © 2022.
Website by : Unit Web & Multimedia Kreatif | P.P.Komunikasi & Teknologi - USM |