Wawasan & Misi

VISI

Mensejahterakan warga universiti dari aspek fizikal, mental, rohaniah dan sosial bagi memenuhi hasrat Universiti ke arah kecemerlangan dan kelestarian.

MISI

Memberi tumpuan yang komprehensif dan berterusan dalam aspek pencegahan, perawatan, pemulihan dan pengurusan sumber demi kesejahteraan warga universiti.