Pusat Sejahtera (Kesihatan & Pergigian)  | Universiti Sains Malaysia |

Wawasan & Misi

VISI

Mensejahterakan warga universiti dari aspek fizikal, mental, rohaniah dan sosial bagi memenuhi hasrat Universiti ke arah kecemerlangan dan kelestarian.

MISI

Memberi tumpuan yang komprehensif dan berterusan dalam aspek pencegahan, perawatan, pemulihan dan pengurusan sumber demi kesejahteraan warga universiti.

 

 

 

  • Hits: 1980

Pusat Sejahtera (Kesihatan & Pergigian)
11800 Universiti Sains Malaysia
Pulau Pinang, Malaysia

xemel dir_pk[@]usm.my
xfax : +604 - 653 4942
xtel : +604 - 653 3888 ext: 4937 / 4938

All Rights Reserved © 2022.
Website by : Unit Web & Multimedia Kreatif | P.P.Komunikasi & Teknologi - USM |